an image

an image    

      Mostostal Kielce S.A. wywodzi się z warszawskiego Mostostalu, firmy o pięćdziesięcioletniej historii, która powstała w celu odbudowy mostów zniszczonych w czasie II wojny światowej a przez cały okres swojej działalności jest liderem w branży budowlanej. Nasz oddział powołano w celu budowy cementowni i zakładów wapienniczych na Kielecczyźnie. Dziś możemy się szczycić uczestnictwem w budowie prawie wszystkich cementowni w kraju. W 1994r. przekształciliśmy się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Jednocześnie rozszerzyliśmy swoją działalność na nowe segmenty rynku. Zaangażowaliśmy się w budowę instalacji ochrony środowiska, modernizacje w przemyśle energetycznym, wznoszenie mostów i wiaduktów, hal przemysłowych, zbiorników na wodę pitną oraz wież telekomunikacyjnych.Od 01.04.1998r. działamy jako Spółka Akcyjna pozostająca w grupie kapitałowej Mostostal Warszawa S.A. W 1996r. wdrożyliśmy System Zapewnienia Jakości zgodny z DIN EN ISO 9001. W 1998r. wdrożyliśmy System Zarządzania Środowiskiem zgodny z DIN EN ISO 14001.Obecnie pracujemy nad Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodnym z DIN EN ISO 18001. Wciąż pracujemy nad umocnieniem swojej pozycji w branży konstrukcji stalowych z myślą o zapewnieniu pomyślnego rozwoju Spółki i zaspokojeniu potrzeb naszych klientów.

 

 albit
Budżetowanie Kontraktów Budowlanych
an image